За нас

Недвижими имоти „Евротур” са имоти, собственост на групата от фирми „Евротур”, основните от които са дружествата: „Вест 2015" ООД, „Евротур Груп” АД и „Евротур Релакс Сат ТВ” ООД. 

През годините 1994 – 2007 г. групата от фирми „Евротур” са основен участник в телекомуникационния сектор на българския пазар чрез кабелния оператор "Евротур Сат ТВ" АД /с търговската марка ЕстНет/, който специализира в предлагането на „тройната услуга” – кабелна телевизия, интернет и телефон. След окрупняването на сектора дружествата излизат от пазара на телекомуникациите и се съсредоточават в сектора на недвижимите имоти. Инвестират в два бизнес центъра в гр. София. На 13 януари 2009 г. Разрешение за ползване получава първият от тях – Бизнес център „Евротур”, а на 5 август 2010 г. такова получава и Бизнес център „Евротур 2”. През следващите години дружествата планират нови инвестиции в строителство на недвижими имоти, следвайки успешния си модел на работа до момента.

 

Проект за „Изграждане на ваканционен комплекс със съответното ландшафтно оформление на околния терен” в имот № 005100 в землището на с. Згориград, местност „Църквище”, община Враца, област Враца:

Обява за среща за обществено обсъждане

КАРТЕН МАТЕРИАЛ

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение

ДОКЛАД за оценка степента на въздействие